Vesi

parempien vesistöjen puolesta

Ajankohtaista

Tutustu täältä Liesjärven vedenpinnan nostohankkeen suunnitelmaan: https://drive.google.com/drive/folders/1JZAj4LIBCbDtGH_qX_6QASxILBCbjozD?usp=sharing

Liesjärven keskivedenkorkeuden nostaminen -hankkeen eri vaiheet: 1. suunnittelu 2. luvitus 3. toteutus. Liesjärven keskivedenkorkeuden nostaminen -hankkeen 1. vaihe eli suunnitelma on valmistunut v. 2022. Hankeen 2. vaihe eli luvitus on siinä vaiheessa, että Liesjärven Vesien Kunnostusyhdistys ry odottaa Liesjärven osakaskunnan suostumusta hankkeeseen.

Liesjärven Vesien Kunnostusyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS pe 27.5.2022 klo 18:00 kylätalolla, Korkatintie 3, 42700 Keuruu Kokouksen alussa Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho esittelee Liesjärven keskivedenkorkeuden nostaminen -kunnostushankkeen suunnitelman Keuruu-Ähtäri. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! Hallitus Liesjärven Vesien Kunnostusyhdistys ry:n jäsenmaksu 10 €/henkilö v. 2022, eräpäivä 15.6.2022. Tilinumero FI41 4108 0011 3348 70.

Liesjärven keskivedenkorkeuden nostamisen suunnittelijaksi on valittu Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho. Suunnitelma on valmis 30.11.2021 mennessä. Suunnittelija tulee pitämään yleisötilaisuuksia, joista ilmoitetaan myöhemmin lehdessä ja yhdistyksen nettisivuilla www.liesjarvi.org. Avustukset Liesjärven keskivedenkorkeuden noston suunnittelukuluihin on saatu Keski-Suomen Ely-keskukselta 50 %, Keuruun kaupungilta 25 % ja Ähtärin kaupungilta 25 %. Liesjärven keskivedenkorkeuden nosto -hankkeen eri vaiheet: 1. suunnittelu 2. luvitus 3. toteutus